ВЕРУЈТЕ У НАС!!!

Удружење ЕГАЛ је покренуло акцију прикупљања средстава за рад социјалног предузећа које подржано пројектом Траг фондације у 2020 години . Идеја је да се организује обука и укључивање у рад још неколико млађих жена са децом која имају инвалидитет, да се обуче да могу да шију и да се набаве машине како би тај посао могле да раде и од куће , док чувају своју децу. Производе које сашију ће се продавати преко интернет продавнице и омогућити да зараде новац.
Kампања прикупљања новца траје до 14.04.2022. године
Подржана је од стране Траг фондације, тако да сваки прикупљен динар ће бити дуплиран од стране ове фондације.
ОЧЕKУЈЕМО ПОДРШKУ И ПОМОЋ ОД СВАKОГ ЧЛАНА НАШЕ ЛОKАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ,
KАKО ДРУШТВЕНО ОДГОВОРНИХ ФИРМИ, ПРЕДУЗЕТНИKА И ГРАЂАНСТВА

Scroll to top